Arama Site Ağacı Anasayfa
Kuruluş ve Tarihçemiz

Kütüphanenin kurucusu olan Hacı Ali Rıza Efendi 1891 – 1892 Yıllarında kendisinin yazmış olduğu 28 adet kitabıyla birlikte 651 adet kitapla birlikte Devlet Han Caminin doğusundaki giriş kapısının yanında camiye bitişik vakit hane denilen ahşap ve küçük bir binada kütüphaneyi kurmuştur. Bu Kütüphanenin idaresi için itimat ettiği ve sevdiği sofu hoca adı ile anılan Mustafendi (Gündoğan) yi tayin etmiş, bu memurun aylık ücretlerini de kendisi ödemiştir. Kütüphane Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 1923 yılı sonlarına doğru ‘’Maarif Vekâleti’ ne bağlanmış ve resmiyete kavuşmuştur.

Kütüphane cami bitişiğindeki vakithanede 1892 yılından 1935 yılına kadar 43 sene hizmet görmüştür. Mustafendinin vefatından sonra oğlu Mehmet GÜNDOĞAN  -D- cetveli müstahdem kadrosuna 1935 yılında tahin edilmiş ve 1946 yılına kadar tek başına hizmet vermiştir. 1946 yılında kütüphaneye bir memur kadrosu verilmiş, bu kadroda Muzaffer TÜTÜNCÜ vazife almıştır. 1962 yılında kütüphane müdürlük haline getirilmiş ve Muzaffer TÜTÜNCÜ’ ye müdürlük verilmiştir.

Uzun süre çeşitli binalarda hizmet veren kütüphane 1970 yılında dernek tarafından yapılan bugünkü modern binasına taşınmıştır.

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1280 kez gösterilmiştir.