Arama Site Ağacı Anasayfa
Hacı Ali Rıza Efendi'nin Hayatı(1824-1902)

Kütüphanenin kurucusu Hacı Ali Rıza Efendi Yalvaç’ ın Salur Mahallesinden olup, Görgü orta Mahallesine yerleşmiş olan’’Kara Kadı’’ (Hakim) ismi ile tanınmıştır. Asıl ismi, Ali'dir.
Devrin birçok din bilginlerinden Kur'an, edebiyat, felsefe, fıkıh derslerini tahsil ederek diploma almıştır. Daha sonraları hukuk derslerine devam etmiş ve Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde hâkim vekilliği ve hâkimlik yapmıştır.Hayatının yarısından fazlasını çeşitli vilayetlerin kaza ve liva hâkimliklerinde geçiren Hacı Ali Rıza Efendi, Türkiye'nin birçok yerine seyahat yapma imkanı bulmuştur. Kitaba karşı derin bir sevgisi bulunan Hacı Ali Rıza Efendi Antalya dan Çorum’ a tayin edilmiştir. Çorum hâkimliği sırasında 1902 yılında vefat etmiştir.

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 3566 kez gösterilmiştir.